Servei de cessió de sales

La Coordinadora d’Entitats ofereix un servei de cessió de sales del Casal per a les entitats i altres colectius.

S’estableixen 2 grups possibles d’entitats usuàries del servei de sales de la Coordinadora d’Entitats del Poblenou (CEP9) segons les quals es determinen les tarifes de preus.

  1. Entitats i/o col·lectius sense ànim de lucre del Poblenou: Aquells col·lectius o grups estables que desenvolupin totalment o parcialment les seves activitats al Poblenou, interessades en les finalitats de la federació, i sense ànim de lucre.
  2. Altres entitats i/o col·lectius.

En cap cas, la cessió de sales podrà suposar una vulneració dels objectius de la Coordinadora d’Entitats.

Aquesta normativa no s’aplica durant els actes i activitats que organitza la CEP9 (Festa Major, Festes de Maig, etc).

El servei de lloguer NO estarà disponible en els següents casos:

  • La sol·licitud és realitzada per una persona particular per desenvolupar activitats a títol individual.
  • La sol·licitud és realitzada per una empresa privada o similar.
  • Queda completament exclosa tota activitat o conducta que pugui comprometre l’absoluta independència de la Coordinadora respecte de qualsevol opció política.

Altres informacions

Enllaç a la normativa

Enllaç a la fitxa de reserva.

webmestre 9 desembre 2017