Qui som?

La Coordinadora d’Entitats del Poblenou va néixer a l’any 1975, es constitueix oficialment el 20 de maig de 1989 i es registra com a federació el 20 d’octubre d’aquell mateix any.

Un dels objectius essencials de la Coordinadora d’Entitats, recollit en els estatuts de la federació, és el foment i la defensa de la vida associativa i la participació ciutadana a tots els nivells al(s) barri(s) del Poblenou (Barcelona)*.

FINALITATS

Els objectius de la federació són:

 • Servir de nexe d’unió, vertebració i cohesió entre les diferents entitats del barri.
 • Establir una coordinació general entre les entitats del barri, sense intervenir en el funcionament intern de cap d’elles.
 • Fomentar i defensar la vida associativa del barri i la participació ciutadana a tots nivells.
 • Oferir serveis i recursos a les entitats associades per facilitar i millorar el funcionament i la projecció publica de les mateixes.
 • Representar el conjunt de les entitats del Poblenou en aquelles qüestions que pel seu abast ho requereixin, actuant de portaveu de les entitats davant d’altres instàncies i organismes.
 • Promoure, coordinar i organitzar tota classe d’activitats de caire general i d’interès col·lectiu pel barri, en especial aquelles que per tradició i acceptació popular són patrimoni de totes.

ACTIVITATS

Per aconseguir les seves finalitats, la federació pot realitzar les activitats següents:

 • Les que facilitin i promoguin la coordinació i la relació entre les associacions.
 • Les que fomentin i defensin la vida associativa al Poblenou.
 • De suport a les entitats membres (campanyes, cursos, tallers, xerrades, entre d’altres…)
 • Les que promoguin i publicitin l’associacionisme (campanyes, fires, mostres, entre d’altres…) a la resta de la ciutadania.
 • Les que facilitin recursos per a les associacions a través de la iniciativa pròpia i/o la gestió de serveis públics i/o privats.
 • Les que facilitin la incidència i interlocució de les associacions davant d’organismes públics o privats.
 • Tota classe d’activitats de caire general i d’interès col·lectiu pel barri, en especial aquelles que per tradició i acceptació popular són patrimoni de totes.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

* El perímetre que considerem barri(s) del Poblenou, està format pels barris: Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou, El Poblenou, La Vila Olímpica del Poblenou, El Parc i la Llacuna del Poblenou, Provençals del Poblenou.

NOVETATS

webmestre 10 febrer 2014