Casal de Barri del Poblenou

El Casal del Poblenou és l’espai de trobada, promoció i interrelació entre les associacions i/o col·lectius amb els i les veïnes del Poblenou.

Amb el projecte de gestió i dinamització del Casal de Barri del Poblenou, impulsat des de la Coordinadora d’Entitats des de l’any 2010, pretenem:

Fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana a tots els nivells al(s) barri(s) del Poblenou. Oferint un programa d’activitats obertes, afins al projecte de gestió, a l’espai i a l’entorn, és a dir, prioritzant aquelles activitats que apropin les entitats o projectes col·lectius existents al barri als seus veïns i veïnes, i que pertin el desenvolupament de la participació ciutadana.

Treballem convençuts que les associacions són un dels actius més importants de Barcelona, i ho són especialment a nivell de barri, doncs principalment és aquest, el seu àmbit d’actuació. Les activitats i serveis que oferim des del Casal de Barri del Poblenou estan pensades majoritàriament per la promoció, la dinamització i enfortiment d’aquest teixit associatiu, què en definitiva afavoreixi la ciutadania activa.

És més que evident que les associacions són un dels actius més importants de Barcelona, i ho són especialment a nivell de barri, doncs aquest és, principalment, el seu àmbit d’actuació.

Ho són quantitativament però, sobretot, qualitativament pel seu compromís amb el seu entorn proper i pel benestar de la seva ciutadania en tots els àmbits, des del nivell més local fins al més global.

És doncs, un actiu que, no només cal conservar, sinó que cal fomentar i recolzar per tal que sigui el propi teixit associatiu qui pugui anar construint, dia a dia el seu creixement.

Al districte de Sant Martí s’ubiquen un total de 614 entitats que representen, l’11% del total d’associacions de la ciutat. La seva densitat associativa es situa aproximadament en 1 entitat per cada 442 habitants. L’activitat en el districte de Sant Martí es concentra principalment als barris del Poblenou (243 entitats, dades Panoràmic d’Associacions de Barcelona 2015).

Us imagineu un barri sense associacions? Nosaltres no ens ho podem imaginar.

Segueix les nostres activitats al web de Casals de Barri de Barcelona.

Novetats

webmestre 6 desembre 2017