Entitats membres

La Federació està formada per entitats, col·lectius o grups estables i/o altres formes jurídiques que tinguin la seu i àmbit d’actuació dins del(s) barri(s) del Poblenou*, que tinguin interès en les finalitats de la Federació, i de forma lliure i voluntària vulguin esdevenir-ne membres.

Mostra Entitats Membres Coordinadora Poblenou en un mapa més gran.

Actualment, formen part de la Coordinadora d’Entitats del Poblenou les següents entitats:

Les destinatàries de les activitats i/o projectes que desenvolupa la Coordinadora d’Entitats del Poblenou son totes aquelles entitats (siguin o no membres) que tenen seu i desenvolupen els seus projectes associatius al(s) barri(s) del Poblenou (Barcelona)*.

* El perímetre que considerem barri(s) del Poblenou, està format pels barris: Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou, El Poblenou, La Vila Olímpica del Poblenou, El Parc i la Llacuna del Poblenou, Provençals del Poblenou.

webmestre 10 febrer 2014