Fem Xarxa

El Projecte FEM XARXA de la Coordinadora d’Entitats del Poblenou és el foment i la defensa de la vida associativa i la participació ciutadana a tots els nivells al(s) barri(s) del Poblenou (Barcelona)*.

Els fins del projecte són:

 1. Servir de nexe d’unió, vertebració i cohesió entre les diferents entitats del Poblenou.
 2. Establir una coordinació general entre les entitats del barri, sense intervenir en el funcionament intern de cap d’elles.
 3. Fomentar i defensar la vida associativa del Poblenou i la participació ciutadana a tots els nivells.
 4. Oferir serveis i recursos a les entitats membres per a facilitar i millorar el funcionament i la projecció pública de les mateixes.
 5. Representar el conjunt de les entitats del Poblenou en aquelles qüestions que pel seu abast ho requereixen, actuant de portaveu de les entitats davant d’altres instàncies i organismes.
 6. Promoure, coordinar i organitzar tota classe d’activitats de caire general i d’interès col·lectiu pel Poblenou, en especial aquelles que per tradició i acceptació popular són patrimoni de totes.

Per aconseguir les seves finalitats, la federació pot realitzar les activitats següents:

 • Les que facilitin i promoguin la coordinació i la relació entre les associacions.
 • Les que fomentin i defensin la vida associativa al Poblenou.
 • De suport a les entitats membres (campanyes, cursos, tallers, xerrades, entre d’altres…)
 • Les que promoguin i publicitin l’associacionisme (campanyes, fires, mostres, entre d’altres…) a la resta de la ciutadania.
 • Les que facilitin recursos per a les associacions a través de la iniciativa pròpia i/o la gestió de serveis públics i/o privats.
 • Les que facilitin la incidència i interlocució de les associacions davant d’organismes públics o privats.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

* El perímetre que considerem barri(s) del Poblenou, està format pels barris: Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou, El Poblenou, La Vila Olímpica del Poblenou, El Parc i la Llacuna del Poblenou, Provençals del Poblenou.

Novetats

No hi ha novetats. Torna a consultar en breu

webmestre 6 desembre 2017