QUI SOM?

La Coordinadora d’Entitats del Poblenou va néixer a l’any 1975, es constitueix oficialment el 20 de maig de 1989 i es registra com a federació el 20 d’octubre d’aquell mateix any.

Un dels objectius essencials de la Coordinadora d’Entitats, recollit en els estatuts de la federació, és el foment i la defensa de la vida associativa i la participació ciutadana a tots els nivells al(s) barri(s) del Poblenou (Barcelona)*.

FINALITAT/S:

Els objectius de la federació són:
– Servir de nexe d’unió, vertebració i cohesió entre les diferents entitats del barri.
– Establir una coordinació general entre les entitats del barri, sense intervenir en el funcionament intern de cap d’elles.
Fomentar i defensar la vida associativa del barri i la participació ciutadana a tots nivells.
Oferir serveis i recursos a les entitats associades per facilitar i millorar el funcionament i la projecció publica de les mateixes.
Representar el conjunt de les entitats del Poblenou en aquelles qüestions que pel seu abast ho requereixin, actuant de portaveu de les entitats davant d’altres instàncies i organismes.
Promoure, coordinar i organitzar tota classe d’activitats de caire general i d’interès col·lectiu pel barri, en especial aquelles que per tradició i acceptació popular són patrimoni de totes.

ACTIVITATS:

Per aconseguir les seves finalitats, la federació pot realitzar les activitats següents:
– Les que facilitin i promoguin la coordinació i la relació entre les associacions.
– Les que fomentin i defensin la vida associativa al Poblenou.
– De suport a les entitats membres (campanyes, cursos, tallers, xerrades, entre d’altres…)
– Les que promoguin i publicitin l’associacionisme (campanyes, fires, mostres, entre d’altres…) a la resta de la ciutadania.
– Les que facilitin recursos per a les associacions a través de la iniciativa pròpia i/o la gestió de serveis públics i/o privats.
– Les que facilitin la incidència i interlocució de les associacions davant d’organismes públics o privats.
– Tota classe d’activitats de caire general i d’interès col·lectiu pel barri, en especial aquelles que per tradició i acceptació popular són patrimoni de totes.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

* El perímetre que considerem barri(s) del Poblenou, està format pels barris: Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou, El Poblenou, La Vila Olímpica del Poblenou, El Parc i la Llacuna del Poblenou, Provençals del Poblenou.